Pushing boundaries

Jul 06

Apr 27

bu3no:

The hair is short & the weather is lovely.

bu3no:

The hair is short & the weather is lovely.

Apr 01

bu3no:

It’s almost April and it’s still fucking freezing.

bu3no:

It’s almost April and it’s still fucking freezing.

Mar 19

For anon

For anon

(Source: bu3no, via bu3no)

Feb 12

Jan 26

Jan 18

Jan 13

bu3no:

Finally had a sodding haircut.

bu3no:

Finally had a sodding haircut.

Dec 06

bu3no:

Stole one of my bro’s Tee’s.huhahah 

bu3no:

Stole one of my bro’s Tee’s.
huhahah 

Oct 03

bu3no:

hi me

bu3no:

hi me